แก้ไขกระทู้
จะประกาศขายผ่านเวปในโทรศัพท์ครับ<br />
ในหน้าใส่ข้อมูลสุนัขด้านล่างที่เป็นส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมใส่ยังไง<br />
ไม่มีบ๊อกให้พิมพ์ใส่ขึ้นครับลองประกาศแล้วกดแก้ไขก็ไม่ขึ้น<br />
ป.ล มือใหม่ครับ<!--bend+[] --><br /><span style='font-size: 10pt; font-style: italic;'>แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2015-11-13 13:13:25</span><br />