แก้ไขกระทู้
รับสมัครพนักงานดูแลสุนัขใน dog cafe ย่านลาดพร้าว   ตำแหน่งที่รับสมัคร : คนดูแลสุนัข จำนวน 1 อัตรา  
ลักษณะงาน : 1. ให้อาหาร/น้ำสุนัข 2. ให้ยาสุนัขและทำแผลให้กับสุนัขที่ป่วยตามคำสั่งของสัตวแพทย์ 3. ดูแล และทำความสะอาดทั่วบริเวณคาเฟ่ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการคาเฟ่


เพศ/อายุ : ชาย/หญิง       อาย ุ 22 ปี  ขึ้นไป    
วุติการศึกษา :
สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ทิปและอื่นๆ  
เงินเดือน : 10,000+++ บาท  
คุณสมบัติ : 1. รักสุนัข 2. อดทน สามารถทำงานหนักได้ 3. มีความยืดหยุ่น 4. มีน้ำใจ 5. มนุษยสัมพันธ์ดี 6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และการดำเนินชีวิต 7.บุคลิกดี