แก้ไขกระทู้
รับมอลทีสสีขาวหรือชิห์สุทอยค่ะ ร็อตไวเลอร์  พิทบูล เยอรมันเชพเพิร์ส ชเนาเซอร์