แก้ไขกระทู้
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">ขายลูกพุดเดิ้ลทอยด์แท้ อายุ 1 เดือนกว่า มี 4 ตัวเท่านั้นสีขาวล้วน 2 ตัว ออกสีครีม 2 ตัว</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">- สีขาวล้วน เพศผู้และเมีย</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">- สีขาวครีม เพศผู้และเมีย</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">น่ารักกำลังซน ตากลมโต ขนนุ่มปุยไม่ร่วง แข็งแรงร่าเริงสุภาพดี ปลอดโรค มีฟันแล้วทานอาหารได้นมได้สามารถรับน้องได้ น้องอยู่จังหวัดราชบุรี ราคาตัวละ 8,000 บาท ค่ามัดจำสอบถามได้เลยค่ะ&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">สนใจติดต่อสอบถามได้ที่</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">Line ID : film8600590</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">Call : 0938600590</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: -apple-system-body, helvetca, arial, thonburi, tahoma, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">FB : Titima Mueangsuwan</span>