แก้ไขกระทู้
ผสมร็อตไวเลอร์ฟรี  ต้องการสุนัขเพศเมีย  มีลูกสุนัขแบ่งกัน พิกัด จังหวัดพิจิตร โทร 0931762814