แก้ไขกระทู้
น้องเป็นตุ่มหนองออกเต็มตัว ไม่รู้เป็นอะไรค่ะ ช่วยแนะนำบอกวิธีการรักษาให้หน่อยคะ