แก้ไขกระทู้
ท่านใดสนใจ ผมหาบ้านให้น้องเชียรเทอเรีย เพศผู้ อายุ 7 ปีได้
สนใจ 095 2874536