แก้ไขกระทู้
กำลังหาสุนัขพันธุ์เล็กหรือกลางเลี้ยงค่ะ ใครที่ไม่มีเวลาเลี้ยง สามารถรับเลี้ยงต่อให้ได้ค่ะ (สมุทรปราการ)