แก้ไขกระทู้
ขอรับดูแลน้องๆไซบีเรียนต่อจากเจ้าของที่ไม่สามารถดูแลได้ครับ หรือ น้องไซบีเรียนพันธุ์ผสมครับ