แก้ไขกระทู้
ขอหาน้องสุนัขมาเข้าร่วมแก๊งครอบครัวรัสเซลสักตัวนะครับ

ขอตัวไม่ใหม่มากไม่ดุนะครับมาเป็นเพื่อนกับครอบครัวรัวเซลที่บ้าน

ขอเป็นในเขตกทม. ปริมณทลนะครับ จะให้ไปรับเองหรือจะมาส่งก็ได้ครับ

ID 0844257082 นัทครับไลน์/โทรก็ได้ครับ