แก้ไขกระทู้
คือเลี้ยงสองตัวด้วยกัน เค้าแทะขนอีกตัวกิน แล้วก็อ้วกออกมา เจอแต่ขน
จนตอนนี้ก็ยังแทะอยู่
พยายามหยุดด้วยการแยกเลี้ยง แต่คิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด
ใครพอมีข้อแนะนำหรือประสบการณ์บ้างครับ