แก้ไขกระทู้
รับดูแลลาบราดอร์ต่อจากเจ้าของที่ดูแลไม่ได้คะ