แก้ไขกระทู้
หาบ้านให้น้องบางแก้ว อายุ 5 เดือน
ได้รับการฉีดวัคซีนหมดแล้ว

พิกัดจังหวัดภูเก็ต
ติดต่อ 0875370370