แก้ไขกระทู้
เตะไปตอนแรกอาการก็ยังปกติ สักพักมีอาการอุจจาระราดเป็นน้ำ ไม่มีแรงเดิน ตกกลางคืนมีอ้วก
เช้ามากินอะไรไม่ได้ไม่ลุกเดิน เวลาเดินก็เดินเหมือนไม่มีแรงควรทำอย่างไรดีครับ