แก้ไขกระทู้


ตามข้างต้นที่ได้กล่าวไป เพื่อน ๆ คิดยังไงกับข่าวที่เลี้ยงพิทบลู 7 ตัว ในคอนโด

เพื่อน ๆ คิดเห็นเช่นไร กับ เจ้าของหมา หาก เพื่อน ๆ สามารถแนะนำ เจ้าของหมาได้

จะแนะนำเจ้าของหมายังไงบ้าง