แก้ไขกระทู้
ตลอดเส้นทางแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีน้องหมาจำนวนไม่น้อยที่เจ้าของปล่อยทิ้งไว้ก่อนอพยพไปที่ศูนย์พักพิง ทำให้น้องหมาต้องหลบใต้หลังคาไปก่อน