แก้ไขกระทู้
ผมกดอัพโหลดรูปจากแกลเลอร่ี่ตอนทำก็เห็นน่ะครับแต่พอลงเสร็จช่องรายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงแต่ส่วนที่เป็นข้อความไม่แสดงรูปที่อัพลงเลยครับ