แก้ไขกระทู้
<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">น้องๆชิบะอินุ พ่อแม่นำเข้าสายเลือดแชมป์ เต็มใบ<br>
ขอรูปและรายละเอียดเพิ่มเติม<br>
ติดต่อ id line : busysky</span><br>
<img src="https://image.dogilike.com/1/76863/184181.jpg">