แก้ไขกระทู้
<p>หมาพันธุ์ทาง สีขาว อายุ 2 ปีกว่า  ทำหมันแล้ว  
พันธุ์ไทยหลัง สีขาว อายุ 1 ปีกว่า ทำหมันแล้ว
ทั้งสองตัวมีนิสัยฉลาด ชอบวิ่งเล่นที่โล่ง และชอบเล่นน้ำ

จำเป็นต้องหาบ้านเพราะเจ้าของเก่าไม่สะดวกเลี้ยงต่อค่ะ</p>