แก้ไขกระทู้
หาบ้านใหม่ให้น้องไข่ตุ่น  อเมริกันพิบูล ผสมพันธ์ทาง ตัวผู้ สี่ครีม  อายุ 1 ปี กำลังแข็งแรงคนแก่ดูแลไม่ไหว ต้องการคนที่รักจริง