แก้ไขกระทู้
เปิดทำการแล้วคะ
บ้านรักษาสัตว์อุ่นไอรัก เปิดให้บริการแล้ว หน้าหมู่บ้านเสริมสิริ ( สายไหม  29  )พร้อมให้บริการ
ในการให้คำแนะนำ และการรักษาโรคสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก  โดยสัตวแพทย์ปริญญาสถานพยาบาลสัตว์สะอาด เน้นคุณภาพของสุขภาพสัตว์เป็นสำคัญ  ดำเนินการเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ


เปิดบริการทุกวัน  เวลา  10.00 -  20.30  น.