แก้ไขกระทู้
ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-21 พย. 53 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา ตัวอย่างงานปีที่แล้วเข้าชมได้ที่ http://www.vs.mahidol.ac.th/hospital