แก้ไขกระทู้
มะนาว ที่เป็นมะเร็ง ได้ตายเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ตายด้วยอาการสงบ

แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 2012-08-16 20:16:29