โดย: Rachael

โครงการ Wheel Chair และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการ

โครงการดี ๆ สำหรับเจ้าของที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

5 กรกฏาคม 2556 · ชอบ  (1)
  • แมงสาปปวดฟัน
  • ชอบสิ่งนี้
· แสดงความคิดเห็น (30) · อ่าน (26,645)
3,854

SHARES


3,854 shares

    Dogilike.com ::  โครงการ Wheel Chair และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการ     มีข่าวดีมาบอกเพื่อน ๆ กันอีกแล้วจ้า สำหรับโครงการดี ๆ เพื่อน้องหมาพิการที่เจ้าของคลาดแคลนทุนทรัพย์ กับโครงการ Wheel Chair และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการ โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง ทางมูลนิธิศาตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม กับ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดขึ้น

     ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีสัตว์จำนวนมากที่ประสบปัญหาทุพพลภาพ ทั้งพิการถาวร ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ บางส่วนอยู่ในระดับที่สามารถฟื้นฟูได้ แต่ขาดการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เจ้าของ รวมถึงขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ต้องมีการวัดขนาดเฉพาะตัวซึ่งมีราคาสูงและหาผู้ผลิตได้ยากในท้องตลาด ทำให้สัตว์ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

     ทางมูลนิธิศาตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม กับ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำ Wheel Chair และขาเทียม เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ฟรี !!  เพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยการจัดทำ Wheel Chair และขาเทียม ที่มีการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

     โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นการดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องคุณสมบัติดังนี้

     1.เป็นสุนัขที่มีเจ้าของ

     2.พิสูจน์ได้ว่าเจ้าของสัตว์ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือสัตว์พิการ


และสำหรับแผนการดำเนินงานจะมีขั้นตอนดังนี้

     1.เจ้าของสัตว์แจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิฯ พร้อมยื่นประวัติและคำร้องเพื่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ

     2.มูลนิธิฯตรวจสอบประวัติและคำร้องดังกล่าวหากเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติจะดำเนินการต่อไป

     3.วินิจฉัยและวัดตัวโดยสัตวแพทย์

     4.ส่งให้มูลนิธิฯทำ Wheel Chair

     5.ส่งมอบงานภายใน 1 เดือน


     สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์สามารถบริจาคได้ที่บัญชีของ มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม  

       ธนาคารกสิกรไทย      สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     694-2-10009-2
       ธนาคารกรุงเทพ        สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      043-7-29933-2
       ธนาคารทหารไทย     สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      069-3-60015-7
 

Dogilike.com ::  โครงการ Wheel Chair และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการ